FINALISTER KLARA TILL INNOVATIONSTALANGERNA  2017

Nu är finalisterna klara. Bland drygt 150 nominerade har juryn valt ut tre finalister i varje kategori till Innovationstalangerna 2017. Kategorierna är Årets innovationstalang, Årets utmanare och Årets möjliggörare. 

 

ÅRETS INNOVATIONSTALANG                                        ÅRETS UTMANARE                                                  ÅRETS MÖJLIGGÖRARE

Kristina Lagerstedt, 1928 Diagnostics                            Elsa Bernadotte, Karmalicious                                Therese Sjöberg, Karolinska Uni. 

Gisele Mwepu, Okapi                                                        Ida Karlberg Gidlund, Teach for Sweden               Jessica Stark, SUP46

Liisa Petrykowska, Ignitia                                                 Josefin Landgård, KRY                                               Klementina Österberg, GU Ventures

 

ÖPPEN NOMINERING

Nominieringsprocessen är stängd för i år. 

I år lyfts framstående kvinnor fram som arbetar med innovation, för att utmana bilden av innovation som en manlig arena. Nedan är de kategorier som kommer att uppmärksammas

ÅRETS INNOVATIONSTALANG

Utmärkelsen ska gå till en innovationstalang som på alla plan uppfyller den övergripande kravprofilen och de kriterier som vi sätter upp för vad en innovationstalang står för. De nominerade i denna kategori ska även vara inspirerande förebilder för andra innovatörer. 

 

 

 

ÅRETS UTMANARE

I denna kategori nomineras innovationstalanger som med en innovation utmanar en bransch, ett beteende eller ett affärsområde på ett innovativt och nytt vis, som bryter ny mark, väcker debatt, skapar nya normer, modeller eller arbetssätt. Det kan också handla om spännande nykomlingar på innovationsarenan, som på kort tid lyckats etablera sin innovation, sina idéer eller sitt entreprenörskap på ett extraordinärt sätt. 

 

ÅRETS MÖJLIGGÖRARE

I denna kategori lyfter vi fram människor, företag eller organisationer som på ett framgångsrikt sätt lyft fram, stöttat, eller på annat sätt bidragit till att skapa bättre förutsättningar för Sveriges innovationsklimat. Personen eller organisationen driver innovation och idéutveckling med hjälp av framgångsrika innovationsprocesser och agerar förebild inom sitt område eller sin bransch när det kommer till idégenerering. Syftet med priskategorin är att premiera individer, företag och organisationer som också utmanar rådande normer i sitt innovationsarbete.  

ÅRETS FINALISTER

Finalister klara till Innovationstalangerna 2017

Fler kvinnor behövs i innovativa miljöer för att stimulera kreativitet och nytänkande. Den 26 januari delar Vinnova ut utmärkelsen Innovationstalangerna till kvinnor som kan vara förebilder och inspiratörer för andra. Nu är finalisterna klara. Bland drygt 150 nominerade har juryn valt ut tre finalister i varje kategori till Innovationstalangerna 2017. Kategorierna är Årets innovationstalang, Årets utmanare och Årets möjliggörare. 

ÅRETS INNOVATIONSTALANG                                         ÅRETS UTMANARE                                                   ÅRETS MÖJLIGGÖRARE

Kristina Lagerstedt, 1928 Diagnostics                              Elsa Bernadotte, Karmalicious                               Therese Sjöberg, Karolinska Uni. 

Gisele Mwepu, Okapi                                                         Ida Karlberg Gidlund, Teach for Sweden              Jessica Stark, SUP4

Liisa Petrykowska, Ignitia                                                  Josefin Landgård, KRY                                              Klementina Österberg, GU Ventures