Vi är på jakt efter samtidens innovatör! Är du en förändringsdriven och kreativ nyskapare som har potentialen och förmågan att bidra till samhällets utveckling och förbättring med din innovation eller ditt innovationsarbete? 

Sveriges Innovationstalang 2015 skall vara en framåtdrivande, lösningsorienterad och kreativ person som lyckats utveckla eller möjliggöra en hållbar innovation som antingen befinner sig i utvecklingsfas eller som nått etablering. Vi söker en modig och modern visionär som med ett normkritiskt angreppssätt utmanar rådande strukturer, metoder eller beteendemönster med sin innovation eller sitt innovationsarbete och som har en förmåga att ta koncept från idé till realisering.

Kriterier för nominering:

  • Dokumenterad erfarenhet från att ha startat, utvecklat eller möjliggjort ett bärande innovationsprojekt.
  • Starkt innovations- och förändringsdriv.
  • En modig visionär och inspiratör med stark vilja att åstadkomma det extraordinära.
  • Kreativ och lösningsorienterad.
  • Förmåga att utmana rådande normer och strukturer med ett genuint engagemang.
  • En vilja att agera ambassadör för sitt innovationsområde och en förmåga att driva förändring som ger positiv inverkan på ett övergripande plan inom det aktuella området.
  • Stor tilltro till sina idéer och uthållig i tuffa situationer

Om Innovationstalangerna:

Innovationstalangerna är ett projekt som är initierat av Vinnova i samarbete med rekryteringsföretaget Wes och kommunikationsbyrån Part Stockholm. Genom satsningen Innovationstalangerna vill Vinnova lyfta upp Sverige som innovationsland och uppdatera bilden av samtidens innovatör. Det handlar även om att öka kunskapen om samtidens innovatörer, deras behov och utmaningar samt nå ut till nya innovationsmålgrupper.