Innovation.jpg
Innovation.jpg

Innovationstalangerna


Är du samtidens innovatör? 

SCROLL DOWN

Innovationstalangerna


Är du samtidens innovatör? 

SAMTIDENS INNOVATÖR

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova uppmärksammar samtidens innovatörer genom utmärkelsen Innovationstalangerna. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram Sverige som innovationsland och uppdatera bilden av samtidens innovatör. 

FOKUS PÅ KVINNOR

För att utmana den traditionella föreställningen om innovation som en manlig arena lyfter vi i år fram kvinnor som är innovatörer, som inspiratörer och förebilder.  

Utmärkelsen kommer att delas ut på Vinnovas innovationsdag den 26 januari 2017. 

VAD ÄR EN INNOVATION?

En innovation inträffar när idé och insikt möts och socialt och ekonomiskt värde skapas för användaren. Innovation är mer än bara snilleblixtar och tekniska uppfinningar. Innovation sker i stort och smått och på alla områden. Det kan handla om nya varor och tjänster, men också om nya sätt att organisera arbetet, nya processer, servicekoncept, affärsmodeller eller tankesätt. Innovationsförmåga handlar om organisationens potential, som finns både hos de enskilda individerna och på organisatorisk nivå. Vad denna förmåga innebär konkret beror på i vilket sammanhang man befinner sig i, vilket speglas i de något olika betydelser som forskare ger begreppet innovation.

SVERIGE SOM INNOVATIONSLAND

Sverige har ett anseende långt över nationens gränser som ett progressivt land både när det gäller innovation och jämställdhet. Frågan är hur Sverige ska behålla ställningen och uppmuntra personer som kan ta stafettpinnen vidare. Genom att i år lyfta fram framstående kvinnor inom innovation vill vi utmana den gamla föreställningen om innovation som en manlig arena och visa upp tydliga exempel på Sverige som ett modernt innovationsland.

Nomineringskategorier


Det går att göra skillnad på flera sätt. Innovation är mer än bara snilleblixtar och tekniska uppfinningar.  

SCROLL DOWN

Nomineringskategorier


Det går att göra skillnad på flera sätt. Innovation är mer än bara snilleblixtar och tekniska uppfinningar.  

ÖPPEN NOMINERING

Den 13 september startar nomineringsprocessen där du kan nominera dig själv eller någon annan genom att fylla i ett formulär på den här webbplatsen . I år kommer vi att lyfta fram framstående kvinnor som arbetar med innovation, för att utmana bilden av innovation som en manlig arena. Nedan är de kategorier som kommer att uppmärksammas

 

ÅRETS INNOVATIONSTALANG

Utmärkelsen ska gå till en innovationstalang som på alla plan uppfyller den övergripande kravprofilen och de kriterier som vi sätter upp för vad en innovationstalang står för. De nominerade i denna kategori ska även vara inspirerande förebilder för andra innovatörer. 

 

 

 

ÅRETS UTMANARE

I denna kategori nomineras innovationstalanger som med en innovation utmanar en bransch, ett beteende eller ett affärsområde på ett innovativt och nytt vis, som bryter ny mark, väcker debatt, skapar nya normer, modeller eller arbetssätt. Det kan också handla om spännande nykomlingar på innovationsarenan, som på kort tid lyckats etablera sin innovation, sina idéer eller sitt entreprenörskap på ett extraordinärt sätt. 

 

ÅRETS MÖJLIGGÖRARE

I denna kategori lyfter vi fram människor, företag eller organisationer som på ett framgångsrikt sätt lyft fram, stöttat, eller på annat sätt bidragit till att skapa bättre förutsättningar för Sveriges innovationsklimat. Personen eller organisationen driver innovation och idéutveckling med hjälp av framgångsrika innovationsprocesser och agerar förebild inom sitt område eller sin bransch när det kommer till idégenerering. Syftet med priskategorin är att premiera individer, företag och organisationer som också utmanar rådande normer i sitt innovationsarbete.  

Nominera


SCROLL DOWN

Nominera


NOMINERingsprocessen 

NÄSTA NOMINERINGSPERIOD STARTAR 25 AUGUSTI. 

 

Kravprofil 2016-2017

Vi är på jakt efter samtidens innovatör! I år letar vi specifikt efter kvinnor som är innovatörer. Är du en förändringsdriven och kreativ nyskapare som har potentialen och förmågan att bidra till samhällets utveckling och förbättring med din innovation eller ditt innovationsarbete?

Sveriges Innovationstalang 2016 skall vara en framåtdrivande, lösningsorienterad och kreativ person som lyckats utveckla eller möjliggöra en hållbar innovation som antingen befinner sig i utvecklingsfas eller som nått etablering. Vi söker en modig och modern visionär som med ett normkritiskt angreppssätt utmanar rådande strukturer, metoder eller beteendemönster med sin innovation eller sitt innovationsarbete och som har en förmåga att ta koncept från idé till realisering.

Kriterier för nominering:

  • Dokumenterad erfarenhet från att ha startat, utvecklat eller möjliggjort ett bärande innovationsprojekt.
  • Starkt innovations- och förändringsdriv.
  • En modig visionär och inspiratör med stark vilja att åstadkomma det extraordinära.
  • Kreativ och lösningsorienterad.
  • Förmåga att utmana rådande normer och strukturer med ett genuint engagemang.
  • En vilja att agera ambassadör för sitt innovationsområde och en förmåga att driva förändring som ger positiv inverkan på ett övergripande plan inom det aktuella området.
  • Stor tilltro till sina idéer och uthållig i tuffa situationer

 

 

Jury


Innovationstalangernas jury 

SCROLL DOWN

Jury


Innovationstalangernas jury 

H.K.H._Prins_Daniel_1_foto_Mattias_Edwall.jpg

H.K.H Prins Daniel 

 

Mikael damberg

Närings- och innovationsminister
 

SEHER YILMAZ

Ordförande, Rättviseförmedlningen

 

Sarah Öhrvall

Co-Founder, Senior Advisor, Mindmill Network

 

Mernosh Saatchi

Humblestorm AB, Board Member at Tradedoubler & MQ Retail AB

Charlotte Brogren 

Generaldirektör Vinnova

ANDERS SLETTENGREN

CEO, Industrifonden

innovationstalangerna 2015


SCROLL DOWN

innovationstalangerna 2015


Vinnare Innovationstalangerna 2015

Årets Innovationstalang - Mehrdad Mahdjoubi - Orbital Systems

Årets Utmanare - Roken Cilgin - Lernia

Årets Stjärnskott - Nima Marefat  - DigiExam

Årets Innovationsängel - Jennie Ekbeck - Umeå BioTec Incubator

Årets Innovationsmiljö - Epicenter

Kontakt


Kontakt Innovationstalangerna 

 

SCROLL DOWN

Kontakt


Kontakt Innovationstalangerna 

 

Programansvarig  
Vinnova 

Karin Wallton
karin.wallton@vinnova.se

Nomineringsansvarig
WES

Anna Stenberg
anna@womenexecutivesearch.se

Kommunikationsansvarig
Part Stockholm

Joanna Sundström
joanna@partstockholm.com

Pressmeddelande Innovationstalangerna 2015